top of page

Vår psykiske helse

Vår psykisk helse handler mye om hvordan vi forholder oss til egne tanker og følelser. Livet er mangfoldig, og vi opplever situasjoner som kan gi psykisk ubalanse og utfordringer med å takle hverdagen. Da kan det hjelpe å ha noen å snakke med som kan forstå. Lidelser som angst, depresjon, søvnløshet, grubling, lav selvfølelse og andre utfordringer kan være overveldende. Kognitiv terapi kan gi deg gode verktøy på veien mot en bedre hverd kontakt. Sammen kan vi hente frem dine egne ressurser slik at du blir sjef i eget liv. 

brygge

Litt om meg

Jeg er utdannet kognitiv terapeut og er spesialsykepleier i psykisk helsearbeid. 

Min kompetanse er kognitiv terapi ved angst og depresjon, lav selvfølelse, søvnproblemer, smerte og utmattelse, skadelig bruk av rusmidler, PTSD og traumer, og personlighetsforstyrrelser. Jeg jobber på en døgnpost for mennesker med psykose ved siden av min praksis på Helsehuset.

Jeg er godkjent gruppeleder i IMR

(Illness management & recovery), og har lang erfaring med terapeutiske samtaler,

en-til-en og gruppe.

Min oppgave har i mange år vært å ha samtaler med pårørende til pasienter, og jeg har gjennom dette fått god erfaring med å snakke med barn og unge. 

I 2015 skrev jeg en master om kognitiv terapi ved psykoser. Hvis du er interessert, kan du lese den her: 

Mine tjenester

I samtaleterapi kartlegger vi utfordringer sammen og ser etter nye måter å håndtere dem påEt av målene med samtalene er å gjenkjenne automatiske tanker som "bare kommer", og som bidrar til opprettholdelse av vanskelige følelser og uhensiktsmessige reaksjonsmønstre. Her benytter jeg kognitiv terapi som er en anerkjent og strukturert form for terapi.

I første samtale blir vi enig om en viss tidsramme og mål for behandlingen. Evaluering underveis er viktig for å se om vi er på rett spor, og du kan når som helst avbryte terapien.

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en anerkjent behandlingsmetode

som går ut på å bli kjent med seg selv, egne tanker og følelser på en strukturert måte.

 

Teorien bygger på at tankene, følelser og kroppslige symptomer henger tett sammen.

I perioder av livet kan følelser og kroppslige symptomer bli så negative og vanskelige å håndtere at hverdagen blir vond.

Tankene våre har stor makt, og ved å endre fastlåste

tankemønstre eller handlingsmåter kan vi påvirke følelsene våre og endre dem.

Kognitiv terapi er en måte å bli kjent med seg selv på

der man tar kontroll over egne tanker og handlinger. Denne måten å arbeide med seg selv med gir også nyttige verktøy du kan bruke i hverdagen, og er derfor en god hjelp til selvhjelp.

 

Eksempler

Hvis du står i kø, og noen tråkker deg på tærne så du får skikkelig vondt, er det veldig vanlig å bli irritert på denne personen. Så oppdager du at personen har en hvit stokk, og du endrer oppfattelse av hvorfor du ble tråkket på tærne. Følelsen dine rundt det som har skjedd endres fordi du tenker og forholder deg annerledes til situasjonen.

Omskrevet sitat fra Torkil Berge, "Tankens kraft"

Hvis du en dag plutselig får beskjed om å komme til sjefens kontor kl. 12.00 kan denne beskjeden utløse forskjellige følelser. Hvis du tenker "Hva galt har jeg gjort?" blir du gjerne redd og urolig.

Men tenker du automatisk: " Skal jeg få høyere lønn? Eller får jeg endelig det kurset jeg har spurt om?"

så blir du forventningsfull og gleder deg til samtalen.

Tanken vår styrer følelsene.

Svigermor kommer uventet på besøk. Hun sier hun kan ta med skittentøy hjem og vaske, for hun ser det har hopet seg opp. Om du tenker at

"hun blander seg, hun er misfornøyd med meg", vil du automatisk

kjenne irritasjon og frustrasjon. Men om du klarer å tenke at "hun ønsker å hjelpe oss og ser at vi ikke rekker alt", kan du få en god følelse istedet,

og dine svar og handlinger preges av dine følelser. 

For mer informasjon; ta gjerne kontakt. Vær varsom med hva du deler av privat informasjon på mail! 

Kontakt meg

Takk for at du sendte melding!

bottom of page